Szablon Zwrócić moje wyspy
stopsign.png

To podstrona techniczna.

Nic tu nie rób bez zgody Administracji Witryny.
:root {
/* PALLET SHEET */
 
--basic-border: 1px solid #666;
--basic-border-color: #666;
--dashed-border: 1px dashed #666;
 
--element-border-radius: 2px;
 
--primary-background: #ffffff;
--secondary-background: rgba(0,0,0,0.15);
 
--primary-text-color: #3e6aa3;
 
/* BASE COLORS */
 
/* General Elements */
--text-color: #000000;
--unmargined-color: var(--primary-text-color);
--horizontal-rule-background: var(--basic-border-color);
--action-area-border: var(--dashed-border);
--alert-info-border: var(--dashed-border);
--owindow-border: var(--basic-border);
--tags-border: var(--basic-border);
--error-color: #f54242;
 
/* Body */
--body-background: url('https://media.gettyimages.com/videos/argentina-flag-video-id1126675179?s=640x640') repeat;
 
/* Footer */
--footer-background: #14141a;
 
/* Page Content */
--page-background: none;
--page-padding: none;
--page-border: none;
--page-border-radius: 0;
 
/* Page Title */
--page-title-color: var(--primary-text-color);
--page-title-border: var(--basic-border);
 
/* Generic Buttons */
--button-border: var(--basic-border);
--button-background: #181d22;
--button-hover-background: #27415c;
 
/* Header */
--header-icon: url(https://i1.wp.com/lavozcasilda.com.ar/wp-content/uploads/2018/06/Juan-D.-Per%C3%B3n.png?fit=231%2C218);
--header-background: url(https://media.gettyimages.com/videos/argentina-flag-video-id1126675179?s=640x640);
--header-font-weight: bold;
--header-tagline-font-weight: bold;
--header-font: default;
--header-tagline-font: default;
--header-color: #fff;
--header-tagline-color: var(--primary-text-color);
--header-text-visibility: hidden;
--header-custom-text: 'Viva la Patria';
--header-tagline-custom-text: 'Fuck You Jacob';
 
/* Search Bar */
--search-button-background: #1b1f32;
--search-button-hover-background: #363f64;
--search-input-hover-border: 1px solid #fff;
--search-input-hover-color: #fff;
--search-input-color: #33384d;
--search-input-hover: #2d3668;
--search-input-border: 1px solid #999;
 
/* Sidebar */
--sidebar-divider-color: var(--basic-border-color);
--sidebar-header-color: var(--primary-text-color);
--sidebar-hover-background: #https://i1.wp.com/lavozcasilda.com.ar/wp-content/uploads/2018/06/Juan-D.-Per%C3%B3n.png?fit=231%2C218;
--sidebar-hover-color: #fff;
--sidebar-mobile-open-menu-color: var(--basic-border-color);
--sidebar-mobile-open-menu-border: 3px solid var(--basic-border-color);
--sidebar-mobile-open-menu-background: var(--primary-background);
--sidebar-mobile-background: var(--primary-background);
 
/* Topbar */
--topbar-text-color: #aaa;
--topbar-dropdown-background: #292b30;
--topbar-hover-background: #2d4975;
--topbar-divider: 1px solid #2d4975;
--topbar-dropdown-border-color: var(--basic-border-color);
 
/* Link Colors */
--link-color: #ff0000;
--link-hover-color: #ff0000;
--new-page-color: #626eb2;
 
/* Wikidot Tables */
--table-header-background: var(--content-bar-background);
--table-cell-background: var(--primary-background);
--table-border: none;
--table-box-shadow: var(--content-box-shadow);
 
/* Tabs */
--tabview-background: var(--primary-background);
--tabview-bar-color: #ffffff;
--tabview-border: none;
--tabview-button-background: transparent;
--tabview-button-border: none;
--tabview-button-selected-background: var(--primary-background);
--tabview-button-selected-color: var(--text-color);
--tabview-button-hover-background: var(--secondary-background);
 
/* Footnotes */
--footnote-border: var(--basic-border);
--footnote-background: var(--primary-background);
 
/* Table of Contents */
--toc-border: none;
--toc-background: var(--primary-background);
--toc-box-shadow: var(--content-box-shadow);
 
/* Content Panels */
--content-panel-border-radius: var(--element-border-radius);
--content-panel-background: var(--primary-background);
--content-panel-border: none;
--content-panel-padding: 10px 20px;
--content-panel-box-shadow: var(--content-box-shadow);
--content-bar-background: #24272a;
--content-bar-color: #ffffff;
--content-box-shadow: 1px 1px 1px 1px #191919;
--news-block-body-panel-background-even: #1a1c1e;
 
/* Quotes */
--blockquote-background: var(--secondary-background);
--blockquote-border: none;
--blockquote-border-radius: var(--element-border-radius);
--blockquote-padding: 1px 10px;
--blockquote-box-shadow: var(--content-box-shadow);
 
/* Image Blocks */
--image-block-caption-background: var(--content-bar-background);
--image-block-border: none;
--image-block-background: var(--primary-background);
--image-block-box-shadow: var(--content-box-shadow);
 
/* Pager */
--pager-background: var(--primary-background);
 
/* Rating Modules */
--star-rating-background: var(--primary-background);
--star-rating-border: none;
--star-rating-reading-background: #111;
--star-rating-on: url(http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/star-on.png);
--star-rating-half: url(http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/star-half.png);
--star-rating-off: url(http://www.rpc-wiki.net/local--files/component:icons/star-off.png);
--binary-rating-background: var(--primary-background);
--binary-rating-border: none;
 
/* Text Inputs */
--text-box-form-background: #ffffff;
--text-box-form-border: 1px solid #2c3340;
 
/* Forum Threads */
--forum-thread-background: var(--primary-background);
--forum-thread-border: var(--basic-border);
--forum-thread-border-radius: var(--element-border-radius);
 
/* Forum Categories */
--forum-category-background-even: #1a1c1e;
--forum-category-background-odd: var(--primary-background);
 
/* Code Blocks */
--code-background: #111;
--code-border: var(--dashed-border);
 
/* Account Options */
--account-options-background: var(--primary-background);
--account-options-border: var(--basic-border);
 
/* Template Block */
--template-block-border: 2px solid #ffffff;
--template-block-background: #ffffff;
 
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License