MrPines Winter 4

Rewizja z dnia 14 września 2012 r.

alpha-yellow.png
h-electromagnetic-force.pngzagrożenie elektromagnetyczne h-mechanical.pngzagrożenie-mechaniczne h-memory-alteration-2.pngzagrożenie mnemoniczne
device.jpg

RPC-365

Rejestracja Porządku Centralnego: 365

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie elektromagnetyczne, zagrożenie mechaniczne, zagrożenie mnemoniczne

Protokoły przechowalnicze: RPC-365 przechowywany jest w pokoju 46-B, w skrzydle badań nad obiektami anomalnymi Placówki 008. RPC-365 został, w następstwie Incydentu 365/1, przeniesiony do standardowej jednostki przechowalniczej obiektów anomalnych, w skrzydle przechowalniczym Placówki 008. Testy z wykorzystaniem RPC-365 mogą być przeprowadzane tylko z udziałem pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. 4. lub wyższego.

Osoby, które doświadczyły Zdarzenia Kaduceusza, powinny zostać przetransportowane do skrzydle medycznego Placówki 008 i poddane stałej obserwacji. Osoby, które niejednokrotnie doświadczyły Zdarzenia Kaduceusza, powinny być zamknięte i poddawane badaniom w skrzydle badawczym1.

Nieautoryzowany dostęp do RPC-365 skutkować będzie zatrzymaniem, zastosowaniem środka amnezyjnego i prawdopodobnie utratą stanowiska.

Opis: RPC-365 to zmodyfikowany pletysmograf mierzący przemieszczenie masy powietrza (ADP) wykorzystywany do badania składu organizmu2. RPC-365 jest podłączony do komputera, który umożliwia mu funkcjonowanie tak, jak standardowemu ADP. Poza funkcją standardową RPC-365 jest w stanie także inicjować zdarzenia anomalne znane jako Zdarzenia Kaduceusza. Podczas Zdarzenia Kaduceusza okienko RPC-365 staje się nieprzezroczyste i dochodzi do następujących zjawisk:

  • wysokiego przyciągania magnetycznego,
  • zwiększenia wykorzystania energii,
  • zniekształceń wizualnych w pobliżu RPC-365,
  • indukcji bólu głowy osobom znajdującym się w pobliżu,
  • zmniejszenia poziomu wilgotności powietrza,
  • zwiększenia temperatury pokojowej,
  • utrata pamięci długotrwałej o osób znajdujących się w pobliżu3,
  • nowotwór mózgu w stadium IV u RPC-365-1 i osób znajdujących się w promieniu 20 metrów podczas aktywacji4.

Możliwe jest wejście do RPC-365 i odpoczynek na znajdującym się tam siedzeniu. W pobliżu siedzenia znajduje się przycisk awaryjnego anulowania do zatrzymywania standardowej funkcjonalności RPC-365. Nie wiadomo, czy przycisk ten jest funkcjonalny, czy nie, jako że osoby i przedmioty znajdujące się w środku nie mogą się poruszać, gdy RPC-365 jest aktywny.

Po aktywacji osoby znajdujące się w środku doznają procesu mutacji, w którego trakcie ulegają przekształceniu do infantylnych wersji siebie, oznaczonych jako RPC-365-1. Obecnie nie wiadomo, czy instancje RPC-365-1 zachowują wspomnienia po zakończeniu Zdarzenia Kaduceusza, albowiem po przejściu transformacji zostają wprowadzone w stan śpiączki. Osoby znajdujące się w środku zostają wprowadzone w stan śpiączki po Zdarzeniu Kaduceusza. Wynikowe instancje RPC-365-1 wybudzają się ze swojej śpiączki w okresie od dwóch do trzech tygodni od zdarzenia. Testy wykazały, że zachowane zostają wszelkie poprzednie wspomnienia, aczkolwiek instancje RPC-365-1 nie mogą się prawidłowo komunikować, dopóki nie osiągają dwóch lat5,6.

Niedługo po odkryciu i przetransportowaniu obiektu przeprowadzono na RPC-365 test z udziałem dwóch CSD w ramach zdarzenia nazwanego Kaduceusz-PIERWSZY. Nie udokumentowano szczegółów zdarzenia.

Log Przesłuchania 365/1:

Dodatek 365/1:

Incydent 365/1: W dniu 2 września 2012 r. troje badaczy z Placówki 008 doznało utraty przytomności na skutek obecności guzów stopnia IV w ich mózgach. W placówce naleziono także ciała siedmiu martwych badaczy. Przyczynę tych zdarzeń odkryto po powzięciu wiadomości, iż w czasie Kaduceusza-PIERWSZEGO, który skutkował powstaniem instancji RPC-365-1-1 I RPC-365-1-2, w sumie dziesięciu badaczy znajdowało się albo w, albo w pobliżu pokoju RPC-365. Aktywacja RPC-365 doprowadziła do zdarzenia anomalnego, podczas którego wszystkie osoby znajdujące się w promieniu 20 metrów od obiektu doznały łagodnych urazów mózgu, utraty pamięci oraz powstania guzów mózgu. Szczegóły na temat Kaduceusza-PIERWSZEGO są niedostępne, albowiem badacze, którzy byli tam obecni, nie są w stanie przypomnieć sobie zdarzenia.

Trzy dni po Incydencie RPC-365-1-1, RPC-365-1-2 i badacz Caroline Afton zmarli na skutek gwałtownego rozrostu guzów mózgu.

Poniżej przedstawiono niewysłany szkic wiadomości email odkryty na komputerze dr Afton po jej zgonie.

Aktualnie przeglądasz rewizję z 14.09.2012 r.
❮❮❮ Wróć do █████ ████ z 21.05.2008 r.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License