RPC-001eldritch-2
FKaGWD2.jpg

Klatka z nagrania zarejestrowanego w RPC-001 podczas ekspedycji 001-1 dokonanej przez pierwszych członków MDS Alfa-4, „Najeźdźców pustki”, w roku 19██.

omega-black.png

Rejestracja Porządku Centralnego: 001-2

Klasa: Omega-Czarny

Protokoły przechowalnicze: Obecnie nie istnieje żadna skuteczna metoda właściwego przechowywania RPC-001. Badania cykliczne wykazują, iż w ciągu następnych ██ lat nieuchronnie dojdzie do kryzysu przechowalniczego. Jak dotąd wszelkie próby permanentnego wstrzymania zwiększania się promienia wpływu RPC-001 okazały się bezskuteczne. Wszelkie środki przeznaczone na przechowywanie powinny być wykorzystywane na ukrywanie prawdziwej natury RPC-001 przed personelem Autorytetu z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu niższego niż piąty. Niepodołanie temu może doprowadzić do powszechnej dezorganizacji oraz utraty morale wśród pracowników. Należy temu zapobiegać poprzez iluzję kontroli utrzymywanej poprzez realizację nieprawdziwej operacji i wdrożenie fałszywego protokołu przechowalniczego, który będzie dystrybuowany wśród personelu Placówki Terenowej ██.

W międzyczasie MDS Alfa-4 („Najeźdźcy pustki”) będzie wykorzystywana na potrzeby eksploracji głębin RPC-001 celem pozyskania jak największej ilości danych. Z uwagi na naturę RPC-001 członkowie MDS-4 zapewne nie przetrwają kolejnych ekspedycji. Zapewnia się pulę zapasowych rekrutów do MDS Alfa-4 celem umożliwienia efektywnej i szybkiej wymiany utraconych operatorów.

Opis: RPC-001 oznacza wymiar alternatywny wykazujący zarówno świadomość, jak i rozumność. Główny punkt wejścia do RPC-001 stanowi czarną, kulistą masę składającą się z energii eterycznej, która nieprzerwanie się powiększa z prędkością 1,2 km na rok. Dokumentacja analityczna wykonana przez członków MDS Alfa-4 wskazała, że wewnętrzna struktura RPC-001 wydaje się składać z pulsującej substancji organicznej przypominającej tkankę trzewiową. Ponadto mapowanie głębin RPC-001 jak dotąd było niemożliwe z uwagi na to, iż wnętrze RPC-001 znajduje się w stanie ciągłego chaosu. Jedynym elementem stałym jest przyćmiony, przeświecający blask emitowany przez humanoida w pewnej odległości od obserwatorów, który został opisany w każdej dokumentacji ekspedycji. Jak na razie żaden członek MDS nie zdołał wejść w bezpośredni kontakt z tamtym potencjalnym bytem.

RPC-001 wielokrotnie usiłował skontaktować się z Autorytetem, aczkolwiek prawdziwe motywy RPC-001 nie zostały ustalone. Jak dotąd RPC-001 wykazywał wiele cech anomalnych mających bezpośredni wpływ na rzeczywistość bazową, m.in.:

  1. zdolność do generowania rozbieżności czasoprzestrzennych na obszarze 32 km2 — efekt ten zazwyczaj objawia się niedziałaniem kompasów i zegarów w pobliżu RPC-001;
  2. zdolność do niwelowania efektów grawitacyjnych w najwyraźniej losowych interwałach na obszarze 32 km2;
  3. zdolność absorbowania każdego rodzaju materii, włączając w to światło i fale dźwiękowe — z powodu tej właściwości Autorytet umieszczał w RPC-001 anomalie niemożliwe do przechowywania;
  4. zdolność do manipulowania urządzeniami elektronicznymi, w tym komputerowymi i mobilnymi aplikacjami komunikacyjnymi (obiekt czynił to w celu kontaktowania się z pracownikami);
  5. zdolność do tworzenia miniaturowych instancji siebie, które prowadzą do jego wymiaru — portale tego rodzaju istnieją przez około dwie minuty i pojawiły się już w różnych miejscach na całym świecie, a ponadto domniemywa się, iż niektóre byty obecnie przechowywane przez Autorytet wyszły właśnie z takich portali (m.in. RPC-███).

Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań celem zwiększenia naszego zrozumienia RPC-001. Szczegóły w Dodatku 001-A.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License