MI13

MI13

Wstęp

Sekcja XIII Wywiadu Wojskowego, zwana też „Monarch Security”, została utworzona po zamknięciu trwającego przez dziesiątki lat rządowego śledztwa, którego wnioskiem było, że zjawiska anomalne występujące na terytoriach Wielkiej Brytanii mogą stwarzać znaczne zagrożenie dla brytyjskiego rządu oraz monarchy. Doprowadziło to do utworzenia specjalnego pionu, „MI13”, podlegającego Dyrektoriatowi Wywiadu Wojskowego. Zadaniem MI13 jest zapewnianie bezpieczeństwa oraz obrona Wielkiej Brytanii i Brytyjskich Terytoriów Zamorskich przed aktywnością wszelkich anomalii.

MI13 nadzorowane jest przez westminsterski „Komitet na rzecz Bezpieczeństwa i Obrony przed Anomaliami”. Jednakże struktura administracyjna i kierownicza MI13 są obecnie nieznane — niemniej oczywiste jest, iż na agencję tę przeznacza się więcej środków niż na jakąkolwiek inną brytyjską służbę wywiadowczą. Obecnie Sekcja XIII Wywiadu Wojskowego jest członkiem UNAAC, aczkolwiek nieznany jest zakres działalności MI13 związany z jego członkostwem w tej organizacji.

Powiązana dokumentacja:

Powiązane obiekty RPC:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License