Mniej istotne lokacje anomalne

Mniej istotne
lokacje anomalne

Autorytet postanowił wyodrębnić lokacje z kategorii mniej istotnych obiektów anomalnych. Mniej istotne lokacje anomalne wykazują wprawdzie właściwości anomalne, aczkolwiek natura i nasilenie tychże nie wymaga aż takiej ilości zasobów, jakie przeznacza się na przechowywanie obiektu RPC. Mniej istotne lokacje anomalne, co do zasady, oznaczone są klasą Alfa-Biały.

[[div class="content-panel standalone"]]
[[div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; padding: 5px;"]]
**Lokalizacja**: ?
**Opis**: ?
**Właściwości**: ?
**Użytek**: ?
[[/div]]
[[/div]]

Lokalizacja: Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, Polska
Opis: graffiti po zewnętrznej stronie tylnej ściany lokalnego sklepu spożywczego przedstawiające stacjonarny telefon z tarczą umieszczony na antycznym stoliku, z odłożoną słuchawką.
Właściwości: z telefonu wydobywają się z niej odgłosy wszystkich aktualnych rozmów telefonicznych w obrębie sklepu, co umożliwia ich podsłuchiwanie, aczkolwiek — ze względu na nadmiar danych akustycznych różnej jakości — jest ono dosyć utrudnione w przypadku większej liczby jednoczesnych rozmów. Analiza fizyczna potwierdziła, iż dźwięki nie wydobywają się zza ścian, a z miejsca określonego jako namalowana słuchawka.
Użytek: lokacja jest sporadycznie wykorzystywana do testów lojalnościowych.

Lokalizacja: [UKRYTO], Polska
Opis: stary wagon osobowy wykorzystywany do 2005 r. przez PKP.
Właściwości: Co noc, w godzinach od 23:32 do 23:34, kolejno w każdym przedziale (według porządku arytmetycznego, zgodnie z którym przedziały są ponumerowane) rozbrzmiewa głos kobiety w średnim wieku: „Dobry wieczór. Kontrola biletów”, pomimo braku fizycznej obecności w środku. Jeśli dana osoba będzie się znajdowała w jednym z ww. przedziałów, głos rzekomej konduktor będzie do skutku (czyli do okazania biletu albo opuszczenia wagonu przez rzekomego pasażera) powtarzał: „Proszę okazać swój bilet”. W niezmiennym braku możliwości okazania prawidłowego biletu możliwe jest jedynie opuszczenie wagonu, co rzekoma konduktor kwituje słowami: „Jazda bez ważnego biletu jest niezgodna z przepisami”.
Użytek: obecnie nie czyni się z lokacji żadnego użytku, niemniej sporadycznie samodzielni pracownicy badawczy Autorytetu przeprowadzają na lokacji badania z własnej inicjatywy.

Lokalizacja: Racibórz, województwo śląskie, Polska
Opis: Stolik restauracji [UKRYTO]
Właściwości: Co niedzielę, o godzinie 17:00, z parasolu zadaszającego stolik przez dwie minuty następuje intensywny opad deszczu. W razie usunięcia stolika efekt ten dotyka innego znajdującego się przez lokalem. Należy nadmienić, że jeśli na rynku ma miejsce opad deszczu o godzinie 17:00, w niedzielę, to z parasolu nie następuje opad, a znajdujący się pod nim stolik pozostaje suchy.
Użytek: Obecnie nie czyni się z lokacji żadnego użytku, aczkolwiek w porozumieniu z restauracją aktualnie stolik jest odgrodzony i okryty płachtą do czasu wyjaśnienia sytuacji przez Autorytet.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License