Mniej istotne obiekty anomalne

Mniej istotne
obiekty anomalne

Autorytet nie przechowuje tylko obiektów RPC, ale również mniej istotne, które wprawdzie wykazują pewne właściwości anomalne, aczkolwiek natura i nasilenie tychże nie uzasadnia asygnacji takich obiektów do katalogu RPC. Obiekty takie domyślnie klasyfikowane są jako Alfa-Biały.

[[div class="content-panel standalone"]]
[[div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; padding: 5px;"]]
**Desygnacja**: L-PL-?
**Opis**: ?
**Lokalizacja**: ?
**Właściwości**: ?
[[/div]]
[[/div]]

Desygnacja: L-PL-001
Opis: pędzel malarski, rozmiar 3
Lokalizacja: Placówka 052
Właściwości: Bez względu na plan względem pracy malarskiej użycie tego obiektu do malowania artystycznego powoduje za każdym razem stworzenie prostej autokarykatury, mimo że malarz jest przekonany, iż maluje coś innego. Niemniej efekt nieświadomości zanika wraz z uznaniem przez malarza, że dzieło jest ukończone, co w następstwie doprowadza w większości przypadków do skrajnego zaskoczenia artysty.

Desygnacja: L-PL-002
Opis: zapalniczka produkcji [UKRYTO]
Lokalizacja: Placówka 009
Właściwości: Zapalniczka może być wykorzystywana jak papieros do zaciągania się dymem tytoniowym z wylotu gazowego. Mimo wielokrotnych użyć dym nadal wydobywa się z obiektu po zassaniu go przez wylot gazowy. Nie stwierdzono, gdzie w zapalniczce może znajdować się tytoń ani w jaki sposób mógłby być podgrzewany.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License