RPC-002

Kwantowy rewolwer

3

us.png
colt2

RPC-002

alpha-yellow.png

Rejestracja Porządku Centralnego: 002

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie mechaniczne, zagrożenie mnemoniczne, zagrożenie newtonowskie

Protokoły przechowalnicze: RPC-002 należy przechowywać w standardowym pojemniku na obiekty klasy Alfa. RPC-002 można wyjmować wyłącznie w celu przeprowadzenia eksperymentu, który musi zostać uprzednio zatwierdzony przez pracownika naukowego z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. RPC-002 nie należy wykorzystywać poza wyznaczonymi obszarami testowymi ani na celach niezatwierdzonych. Wszelkie eksperymenty związane z materią organiczną muszą zostać zatwierdzone przez Dyrektora Placówki ██. Szczegóły w Dodatku 002-1.

Opis: RPC-002 to rewolwer Colt Single-Action Army Revolver z pomalowanym na kolor srebrny, drewnianym uchwytem. Niezaładowany RPC-002 nie wykazuje żadnych efektów anomalnych, nawet po pociągnięciu języka spustu. Materiał i jakość naboju załadowanego do RPC-002 nie mają innego znaczenia, niż cechy środka wyzwalającego właściwości anomalne RPC-002. Gdy wystrzelony z RPC-002 pocisk dotyka danego obiektu, wywiera w nim zmiany na poziomie subatomowym, przemieniając wszelką materię w inny pierwiastek. Aby efekt ten zaszedł, nie jest wymagane spenetrowanie materiału ani nadanie pociskowi odpowiedniej prędkości. Mimo że właściwość ta wpływa również na związki kompleksowe, jest wówczas o wiele mniej efektywna i dotyka znacznie mniejszej skali. Z uwagi na zanieczyszczenia często nie dochodzi też w takim przypadku do przemiany całości związku w nowy pierwiastek.

RPC-002 konwertuje jeden pierwiastek w inny. Efekt ten zależy od tego, z której komory wystrzelony zostaje pocisk. Pomimo wielokrotnych prób oznaczenia, która komora wywiera dany efekt, sam podmiot wydaje się w anomalny sposób oczyszczać, pozbywając się wszelkiego rodzaju etykiet. Rewolwer wydaje się również stwarzać pomniejsze zagrożenie poznawcze, albowiem osoba usiłująca odmierzać dokładnie obroty bębna wydaje się nie pamiętać prawidłowo ich porządku, zyskując jednak pewność, że zapamiętany porządek jest prawidłowy, nawet gdy badacze wcześniej odmierzyli obroty podczas poprzedniego testu. Z uwagi na to w tej chwili nie wiadomo, czy zawartość komór nie ulega zamianie, czy też kontroli nie sprawuje w jakiś sposób zniszczona komora.

Dodatek 002-1: Na mocy zarządzenia Dyrektora Globalnego 04 wszelkie testy zostają zawieszone. Z uwagi na anomalne samomaskowanie obiektu oraz Incydent RPC-002-6 dalsze eksperymenty zostały uznane za zbyt niebezpieczne.

Dodatek 002-2: RPC-002, na mocy zarządzenia Dyrektora Globalnego 04, został przeniesiony do Placówki 001 w dniu ██.██.████ r.

RPC-001 RPC-003
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License