UNAAC

UNAAC

Wstęp

Komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Aktywności Anomalnych (UNAAC) jest międzynarodową organizacją regulującą działalność „oficjalnych” agencji związanych ze światem anomalii, zazwyczaj tych wspieranych przez władze państw (jak np. PCAAO czy MI13). Komitet powołany został w roku 1945 z momentem ratyfikacji międzynarodowego porozumienia w sprawie anomalii, a jego statut nakłada na niego obowiązek ograniczania i nadzorowania działalności agencji świata anomalii. W praktyce wykonawstwo postanowień porozumienia jest nieskuteczne i zwykle polega na kolektywnych naciskach państw i organizacji członkowskich w odpowiedzi na wyjątkowo ciężkie pogwałcenia norm prawnomiędzynarodowych, czym jest stosowanie przez państwa anomalii podczas działań wojennych.

UNAAC jest właściwie platformą negocjacyjną, na której forum największe znaczenie ma opinia Autorytetu. Mimo względnej nieefektywności UNAAC jest cennym miejscem rokowań, na którym można ustalać formę i wysokość rekompensaty za wyrządzone szkody i łagodzić rywalizację agencji świata anomalii w stabilnym, dyplomatycznym otoczeniu. Konflikty pomiędzy agencjami da się porównać do działań bratobójczych, które służyć może radykalnym ugrupowaniom niedostatecznie jeszcze poznanym przez międzynarodową społeczność anomalną. Celem przeciwdziałania temu UNAAC umożliwia koordynację agencji i władz państwowych w zwalczaniu działalności niebezpiecznych organizacji świata anomalii.

Szczegóły:

Powiązana dokumentacja:

Powiązane obiekty RPC:

RPC-099Skrajnie prawdopodobne (acz równie nieprawdopodobne) urządzenie prawdopodobieństwa

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License