Administracja Witryny

Administracja
Witryny

Członkowie Administracji Witryny

Administratorzy

SharhaSharhagłówny administrator Kontakt

Sharha zajmuje się głównie tłumaczeniem i redagowaniem utworów, a do tego dba o należyty stan techniczny Witryny.

Dr MentorDr Mentoradministrator ds. dyscypliny i konkursów Kontakt

Dr Mentor odpowiedzialny jest za dyscyplinę w witrynie i za opiekę nad konkursami (to jest, gdy już zaczniemy je organizować).


Moderatorzy

Samuel BSamuel Bmoderator globalny Kontakt

Samuel skupia się na budowaniu zawartości oryginalnej i oprowadzaniu nowicjuszy po naszych czterech kątach.

AstroNieznajomyAstroNieznajomymoderator forum Kontakt

Astro jest naszym moderatorem forum, dbając tak o przyjazną atmosferę w serwisach naszej Społeczności.

Przedstawiciele Społeczności

OrkaborgOrkaborgambasador RPC-PL przy SCP-PL Kontakt

Orkaborg jest naszym ambasadorem w Społeczności SCP-PL, gotowym do reprezentowania RPC-PL i zaspokajania pytań do nas się odnoszących.

Administracja Witryny to zespół osób, które w ramach społeczności RPC-PL wykonują zadania administracyjne — takie jak zarządzanie ustawieniami i polityką Witryny, regulacja przepływu użytkowników czy egzekwowanie dyscypliny — oraz moderacyjne — takie jak utrzymywanie technicznego porządku na Witrynie i wspieranie sprzyjającej owocnej twórczości atmosferę w naszej Społeczności. Mimo że nasza Witryna ograniczona jest do niniejszej strony internetowej, to nasza Społeczność działa również na serwerze Discord oraz fanpage'u na Facebooku.

Struktura Administracji Witryny

Poniższy schemat przedstawia strukturę Administracji Witryny według rang i statusów.

Moderator forum

Status „moderatora forum” oznacza, że dany członek Witryny jest w pierwszej randze administracyjnej. Osobie pełniącej tę funkcję powierza się utrzymywanie porządku technicznego oraz komunikacyjnego na naszym forum dyskusyjnym oraz na podstronach dyskusyjnych (podstronę dyskusyjną posiada większość artykułów umieszczonych na naszej Witrynie, np. RPC-003. Naczelnym zadaniem moderatora forum jest dbanie o sprzyjającą tworzeniu atmosferę w Społeczności.

Moderator strony

Status „moderatora strony” również jest jednoznaczny z posiadaniem pierwszej randze administracyjnej; moderatorzy forum i strony działają bowiem na płaszczyźnie horyzontalnej, wzajemnie uzupełniając podstawowe moderacyjne zapotrzebowanie Witryny i Społeczności. Zakres obowiązków moderatora strony również obejmuje utrzymywanie porządku technicznego i komunikacyjnego, aczkolwiek nie na łamach forum dyskusyjnego ani na podstronach dyskusyjnych, a na pozostałych podstronach Witryny. Wiodącym wyznacznikiem działań moderatora strony jest obowiązek sprawowania kontroli nad publikowanymi treściami pod względem ich zgodności z obowiązującymi w Witrynie zasadami.

Moderator globalny

Status „moderatora globalnego” jest jednoznaczny z drugą rangą administracyjną, a zakres obowiązków osoby o tym statusie stanowi fuzję zakresu działań moderatora strony i moderatora forum. Co do zasady moderatorzy globalni sprawują także bezpośrednią opiekę oraz nadzór nad moderatorami strony i moderatorami forum albo wykonują specjalne zadania, i to tym w głównej mierze się poświęcają. Moderator globalny w swoich codziennych zadaniach kierują się wolą kształtowania należytych standardów działania wśród moderatorów pierwszej rangi administracyjnej, również poprzez dawanie dobrego przykładu. Podczas prowadzenia naboru na moderatora forum lub moderatora strony przydaje się szczególne znaczenie opinii moderatora globalnego co do sylwetek kandydatów na pierwszą rangę administracyjną.

Administrator

Status „administratora” oznacza, że dany członek Witryny jest w trzeciej randze administracyjnej. Administrator zajmuje się prowadzeniem procedury dyscyplinującej i wykonywaniem kar w ramach niej wymierzonych, zarządzaniem ustawieniami i polityką Witryny, rozpatrywaniem aplikacji, a także prowadzeniem naboru do administracji. Podobnie, jak moderator globalny, który — co do zasady — opiekuje się i nadzoruje działania porządkowe moderatorów strony i moderatorów forum, administrator sprawuje bezpośrednią opiekę nad moderatorami globalnymi, a także pośrednią — nad moderatorami pierwszej rangi administracyjnej, chyba że konieczność wykonania bezpośredniego nadzoru jest podyktowana szczególnymi okolicznościami. Administrator także może być funkcyjny.

Główny administrator

Status „głównego administratora” jest właściwy członkowi Witryny w czwartej randze administracyjnej. Główny administrator wykonuje zadania administratora, oprócz prowadzenia procedury dyscyplinującej, a ponadto zajmuje się bezpośrednią opieką i nadzorowaniem działań administratorów, prowadzeniem specjalnej procedury dyscyplinacyjnej, rozpatrywaniem odwołań i skarg w ramach procedury dyscyplinacyjnej i specjalnej procedury dyscyplinacyjnej, utrzymywaniem domeny oraz Witryny w stanie technicznej sprawności, bezpieczeństwa i aktualności.

Delegacje administracyjne

Społeczność działa również na innych serwisach, gdzie każdy z członków Administracji Witryny posiada odpowiedni status moderacyjny bądź administracyjny, uzależniony od specyfiki danego serwisu. Za całokształt działalności Administracji Witryny w każdym serwisie odpowiada jednak tylko jedna osoba, którą uznaje się za członka Administracji Witryny delegowanego do zarządzania innym serwisem. Obecnie utrzymujemy następujące delegatury:

Egzekwowanie dyscypliny domyślnie ograniczone jest do Witryny, chyba że administrator lub główny administrator przy zmianie decyzji zapadłej w toku procedury dyscyplinacyjnej albo specjalnej procedury dyscyplinacyjnej stwierdzi inaczej albo:

  • w ramach serwisu dochodzi do konieczności wykonania reakcji dyscyplinacyjnej, którą mimo to odnotowuje się na forum dyskusyjnym Witryny;
  • w Witrynie nałożona zostaje kara specjalna — wywiera ona wówczas odpowiedni skutek w obsadzie administracyjnej serwisu — bądź
  • nałożona zostaje kara blokady konta — zablokowane zostają wówczas znane konta zdyscyplinowanego we wszystkich serwisach.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License