Administracja Witryny

Administracja
Witryny

Członkowie Administracji Witryny

Administratorzy

Samuel BSamuel Bgłówny administrator Kontakt

Weteran SCP-PL z okresu „kolonialnego”, nie lubi spieszyć się ze swoimi pracami ani nie przepada za presją. Mimo że rzadko ujrzysz go w akcji, wiedz, że on zawsze czuwa.

Dr MentorDr Mentoradministrator Kontakt

Kolejny weteran SCP-PL, nawet o kilka miesięcy starszy stażem (chociaż nie wiekiem) od Samuela. Mentor to administrator-widmo i specjalista od efektywności. Nie tworzy prac, ale jest oddany swojej funkcji na tyle, że jeśli zachodzi taka potrzeba, w trymiga umie on nie tylko zlokalizować problem, ale i wdrożyć jego rozwiązanie.


Moderatorzy


JakisPorusJakisPorusmoderator globalny Kontakt

Przyszły informatyk, zawzięty tłumacz Joke'ów i pracowita złota rączka, która niesie pomoc, gdzie tylko może.

Przedstawiciele Społeczności

OrkaborgOrkaborgambasador RPC-PL przy SCP-PL Kontakt

Orkaborg jest naszym ambasadorem w Społeczności SCP-PL, gotowym do reprezentowania RPC-PL i zaspokajania pytań do nas się odnoszących.

Diegogeneral counsel Kontakt wyłącznie poprzez Discord

Diego przeprowadza audyty Witryny w zakresie naszej zgodności naszej aktywności z powszechnie obowiązującym prawem i zaspokaja związane z tym samym nasze bieżące potrzeby. Niekiedy znajdzie czas na udzielenie konsultacji (obszernej i dogłębnej — przygotuj się mentalnie) z zakresu redakcji językowo-stylistycznej i technicznej.

Administracja Witryny to zespół osób, które w ramach społeczności RPC-PL wykonują zadania administracyjne — takie jak zarządzanie ustawieniami i polityką Witryny, regulacja przepływu użytkowników czy egzekwowanie dyscypliny — oraz moderacyjne — takie jak utrzymywanie technicznego porządku na Witrynie i wspieranie sprzyjającej owocnej twórczości atmosferę w naszej Społeczności. Mimo że nasza Witryna ograniczona jest do niniejszej strony internetowej, to nasza Społeczność działa również na serwerze Discord oraz fanpage'u na Facebooku.

Struktura Administracji Witryny

Poniższy schemat przedstawia strukturę Administracji Witryny według rang i statusów.

Moderator forum

Status „moderatora forum” oznacza, że dany członek Witryny jest w pierwszej randze administracyjnej. Osobie pełniącej tę funkcję powierza się utrzymywanie porządku technicznego oraz komunikacyjnego na naszym forum dyskusyjnym oraz na podstronach dyskusyjnych (podstronę dyskusyjną posiada większość artykułów umieszczonych na naszej Witrynie, np. RPC-003. Naczelnym zadaniem moderatora forum jest dbanie o sprzyjającą tworzeniu atmosferę w Społeczności.

Moderator strony

Status „moderatora strony” również jest jednoznaczny z posiadaniem pierwszej randze administracyjnej; moderatorzy forum i strony działają bowiem na płaszczyźnie horyzontalnej, wzajemnie uzupełniając podstawowe moderacyjne zapotrzebowanie Witryny i Społeczności. Zakres obowiązków moderatora strony również obejmuje utrzymywanie porządku technicznego i komunikacyjnego, aczkolwiek nie na łamach forum dyskusyjnego ani na podstronach dyskusyjnych, a na pozostałych podstronach Witryny. Wiodącym wyznacznikiem działań moderatora strony jest obowiązek sprawowania kontroli nad publikowanymi treściami pod względem ich zgodności z obowiązującymi w Witrynie zasadami.

Moderator globalny

Status „moderatora globalnego” jest jednoznaczny z drugą rangą administracyjną, a zakres obowiązków osoby o tym statusie stanowi fuzję zakresu działań moderatora strony i moderatora forum. Co do zasady moderatorzy globalni sprawują także bezpośrednią opiekę oraz nadzór nad moderatorami strony i moderatorami forum albo wykonują specjalne zadania, i to tym w głównej mierze się poświęcają. Moderator globalny w swoich codziennych zadaniach kierują się wolą kształtowania należytych standardów działania wśród moderatorów pierwszej rangi administracyjnej, również poprzez dawanie dobrego przykładu. Podczas prowadzenia naboru na moderatora forum lub moderatora strony przydaje się szczególne znaczenie opinii moderatora globalnego co do sylwetek kandydatów na pierwszą rangę administracyjną.

Administrator

Status „administratora” oznacza, że dany członek Witryny jest w trzeciej randze administracyjnej. Administrator zajmuje się prowadzeniem procedury dyscyplinującej i wykonywaniem kar w ramach niej wymierzonych, zarządzaniem ustawieniami i polityką Witryny, rozpatrywaniem aplikacji, a także prowadzeniem naboru do administracji. Podobnie, jak moderator globalny, który — co do zasady — opiekuje się i nadzoruje działania porządkowe moderatorów strony i moderatorów forum, administrator sprawuje bezpośrednią opiekę nad moderatorami globalnymi, a także pośrednią — nad moderatorami pierwszej rangi administracyjnej, chyba że konieczność wykonania bezpośredniego nadzoru jest podyktowana szczególnymi okolicznościami. Administrator także może być funkcyjny.

Główny administrator

Status „głównego administratora” jest właściwy członkowi Witryny w czwartej randze administracyjnej. Główny administrator wykonuje zadania administratora, oprócz prowadzenia procedury dyscyplinującej, a ponadto zajmuje się bezpośrednią opieką i nadzorowaniem działań administratorów, prowadzeniem specjalnej procedury dyscyplinacyjnej, rozpatrywaniem odwołań i skarg w ramach procedury dyscyplinacyjnej i specjalnej procedury dyscyplinacyjnej, utrzymywaniem domeny oraz Witryny w stanie technicznej sprawności, bezpieczeństwa i aktualności.

Delegacje administracyjne

Społeczność działa również na innych serwisach, gdzie każdy z członków Administracji Witryny posiada odpowiedni status moderacyjny bądź administracyjny, uzależniony od specyfiki danego serwisu. Za całokształt działalności Administracji Witryny w każdym serwisie odpowiada jednak tylko jedna osoba, którą uznaje się za członka Administracji Witryny delegowanego do zarządzania innym serwisem. Obecnie utrzymujemy następujące delegaturę na Discordzie oraz na Facebooku.

Egzekwowanie dyscypliny domyślnie ograniczone jest do serwisu, którego naruszenie dotyczy, chyba że:

  • w Witrynie nałożona zostaje kara specjalna — wywiera ona wówczas odpowiedni skutek w obsadzie administracyjnej każdego serwisu — bądź
  • nałożona zostaje kara blokady konta — zablokowane zostają wówczas znane konta zdyscyplinowanego we wszystkich serwisach.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License