Omówienie spraw kanonicznych

Omówienie spraw kanonicznych
znajomość obowiązkowa

Wprowadzenie

Oddziały Autorytetu RPC korzystają z odrębnych kanonów. Przykładowo: utwory z centrali przynależą do kanonu centralnego, a utwory polskie — do polskiego. Kanon oznacza, że wszystkie utwory fikcji w Witrynie, oprócz raportów 001, -NC i -J muszą być ze sobą zgodne. Jeśli chodzi o zastosowanie wiedzy z innego kanonu, to:

  • o ile nasz kanon nie twierdzi inaczej, wiedza tamta uzupełnia nasze luki organizacyjne Autorytetu, takie jak jego struktura czy terminologia;
  • co do tamtejszych podmiotów świata anomalii i obiektów RPC wydaje się natomiast najuczciwsze pozostawienie decyzji czytelnikom co do tego, co przyjęło się nazywać kanonicznością selektywną.

Aby było jasne: Witryna Autorytetu RPC nie opisuje dziejów Polskiego Oddziału Autorytetu RPC, a dzieje Autorytetu. Nie jesteśmy ograniczeni do jednego regionu, choć większość naszych obiektów przechowywana jest właśnie na ziemiach polskich, czyli zazwyczaj przez właśnie Polski Oddział RPC. Patrz jednak: RPC-PL-003 czy RPC-PL-011.

PoŚA zostają przeniesione do działu mniej istotnych po odnotowaniu przez Administrację Witryny, że nie pojawiły się w żadnym utworze przez ponad 12 miesięcy lub że usunięto prace do nich się odwołujące, co spowodowało utratę przez PoŚA możliwości włączenia do uniwersum Autorytetu na podstawie aktualnych wymogów. Zasada jest taka, że jeśli raz PoŚA włączono, to pozostaje włączona w uniwersum bez względu na wymogi.

Aby PoŚA powróciła na listę główną, w przypadku pierwszym odnotowane w odstępie dwunastu miesięcy muszą zostać co najmniej trzy publikacje do niej się odnoszące, a w przypadku drugim — spełnienie aktualnych wymogów publikacyjnych. Przyczyny uznania za PoŚA mniej istotną mogą się jednak łączyć.

Wyjątkowo PoŚA może zostać wyłączona z uniwersum, jeśli nie istnieją żadne prace do niej się odwołujące, a przeprowadziwszy głosowanie w tej sprawie, Administracja Witryny odnotuje wolę usunięcia PoŚA z uniwersum.

Polityka tworzenia nowych organizacji świata anomalii (pol. „OŚA”, ang. „GoI”)

Jeśli chcesz włączyć OŚA do uniwersum Autorytetu, upewnij się, że spełnia ona następujące wymagania:

  • jest opisana w co najmniej trzech utworach przez co najmniej trzech autorów;
  • ww. utwory cechuje znakomita jakość, a OŚA spaja je więzami mocniejszymi niż jednozdaniowe napomknięcie o organizacji.

Polityka tworzenia nowych person świata anomalii (pol. „PŚA”, ang. „PoI”)

Jeśli chcesz włączyć PŚA do uniwersum Autorytetu, upewnij się, że spełnia ona następujące wymagania:

  • jest opisana w co najmniej dwóch utworach przez co najmniej dwóch autorów;
  • ww. utwory cechuje znakomita jakość, a PŚA spaja je więzami mocniejszymi niż jednozdaniowe napomknięcie o personie;
  • PŚA nie jest „awatarem” twórcy ani wspótwórcy.

Polityka tworzenia nowych agencji świata anomalii (pol. „AŚA”, ang. „AoI”)

Ocena konieczności oficjalnego rozpoznania AŚA jest zindywidualizowana. Jeżeli interesuje cię stworzenie nowej AŚA, skontaktuj się z Administracją Witryny. Agencja musi jednak zawsze spełniać wymagania stawiane organizacjom.

Polityka tworzenia nowych alternatywnych rzeczywistości („AR”)

Jeśli chcesz włączyć AR do uniwersum Autorytetu, upewnij się, że spełnia ona następujące wymagania:

  • obejmuje ona co najmniej dziesięć pięć utworów kompatybilnych ze sobą autorstwa co najmniej trzech osób;
  • AR jest sprzeczna z kanonem polskim i nie jest powieleniem już istniejącej AR;
  • ww. utwory cechuje znakomita jakość, a AR spaja je więzami mocniejszymi niż jednozdaniowe napomknięcie o jej realiach.

Polityka tworzenia nowych ekspozytur

Placówkę uznawać muszą co najmniej dwa utwory co najmniej dwóch autorów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License