Omówienie spraw kanonicznych

Omówienie spraw kanonicznych
znajomość obowiązkowa

Wprowadzenie

Oddziały Autorytetu RPC korzystają z odrębnych kanonów. Przykładowo: utwory z centrali przynależą do kanonu centralnego, a utwory polskie — do polskiego. Kanon oznacza, że wszystkie utwory fikcji w Witrynie, oprócz raportów 001, -NC i -J muszą być ze sobą zgodne. Jeśli chodzi o zastosowanie wiedzy z innego kanonu, to, o ile nasz kanon nie twierdzi inaczej, wiedza tamta uzupełnia luki naszego Autorytetu. Aby było jasne: Witryna Autorytetu RPC nie opisuje dziejów Polskiego Oddziału Autorytetu RPC, a dzieje Autorytetu. Nie jesteśmy ograniczeni do jednego regionu, choć większość naszych obiektów przechowywana jest właśnie na ziemiach polskich, czyli zazwyczaj przez właśnie Polski Oddział RPC.

PoŚA zostają przeniesione do działu mniej istotnych po odnotowaniu przez Administrację Witryny, że nie pojawiły się w żadnym utworze przez ponad 12 miesięcy lub że usunięto prace do nich się odwołujące, co spowodowało utratę przez PoŚA możliwości włączenia do uniwersum Autorytetu na podstawie aktualnych wymogów. Zasada jest taka, że jeśli raz PoŚA włączono, to pozostaje włączona w uniwersum bez względu na wymogi.

Aby PoŚA powróciła na listę główną, w przypadku pierwszym odnotowane w odstępie dwunastu miesięcy muszą zostać co najmniej trzy publikacje do niej się odnoszące, a w przypadku drugim — spełnienie aktualnych wymogów publikacyjnych. Przyczyny uznania za PoŚA mniej istotną mogą się jednak łączyć.

Wyjątkowo PoŚA może zostać wyłączona z uniwersum, jeśli nie istnieją żadne prace do niej się odwołujące, a przeprowadziwszy otwarte głosowanie w tej sprawie, Administracja Witryny odnotuje wolę usunięcia PoŚA z uniwersum.

Notabene, artykuły wchodzące w skład Podręcznika podlegają tym samym wymogom, co pozostałe prace fabularne.

Element uniwersum Liczba prac1 Liczba autorów Pozostałe wymogi
Ekspozytura 2 2
Jednostka MDS 2 2
Akta pracownicze 1-2 Jeżeli postać jest jedynie wzmiankowana, wymaga się dwóch prac. Jeżeli postać odgrywa dużą rolę, wystarczy jedna praca.
Persona świata anomalii (PŚA)2 2 2 Utwory są znakomitej jakości, a PŚA w każdym z nich odgrywa dużą rolę i nie jest awatarem żadnego autora.
Organizacja świata anomalii (OŚA) 3 3 Utwory są znakomitej jakości, a OŚA w każdym z nich odgrywa dużą rolę.
Agencja świata anomalii (AŚA) 3 3 Ocena konieczności oficjalnego rozpoznania AŚA jest zindywidualizowana. Jeżeli interesuje cię nowa AŚA, skontaktuj się z AW, aczkolwiek upewnij się, że spełnia ona wymagania stawiane OŚA.
Alternatywna rzeczywistość (AR) 5 3 Utwory są znakomitej jakości, a AR w każdym z nich odgrywa dużą rolę.
Kanon wewnętrzny3 5 -NC 3 Ocena konieczności oficjalnego rozpoznania KW jest zindywidualizowana. Jeżeli interesuje cię nowy KW, skontaktuj się z AW.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License