Omówienie spraw kanonicznych

Omówienie spraw kanonicznych
znajomość obowiązkowa

Wprowadzenie

Oddziały Autorytetu RPC korzystają z odrębnych kanonów. Przykładowo: utwory z oddziału centralnego przynależą do kanonu centralnego, a utwory polskie — do polskiego. Kanon oznacza, że wszystkie utwory fikcji w Witrynie, oprócz raportów -NC i -J muszą być ze sobą zgodne. Jeśli chodzi o zastosowanie wiedzy z innego kanonu, to:

  • o ile nasz kanon nie twierdzi inaczej, wiedza tamta uzupełnia nasze luki organizacyjne Autorytetu, takie jak jego struktura czy terminologia;
  • co do tamtejszych podmiotów świata anomalii i obiektów RPC wydaje się natomiast najuczciwsze pozostawienie decyzji czytelnikom co do tego, co przyjęło się nazywać kanonicznością selektywną.

Aby było jasne: Witryna Autorytetu RPC nie opisuje dziejów Polskiego Oddziału Autorytetu RPC, a dzieje Autorytetu. Nie jesteśmy ograniczeni do jednego regionu, choć większość naszych obiektów przechowywana jest właśnie na ziemiach polskich, czyli zazwyczaj przez właśnie Polski Oddział RPC.

Polityka tworzenia nowych organizacji świata anomalii (pol. „OŚA”, ang. „GoI”)

Jeśli chcesz włączyć OŚA do uniwersum Autorytetu, upewnij się, że spełnia ona następujące wymagania:

  • jest opisana w co najmniej trzech utworach przez co najmniej trzech autorów;
  • ww. utwory cechuje znakomita jakość, a OŚA spaja je więzami mocniejszymi niż jednozdaniowe napomknięcie o organizacji.

Polityka tworzenia nowych person świata anomalii (pol. „PŚA”, ang. „GoI”)

Jeśli chcesz włączyć PŚA do uniwersum Autorytetu, upewnij się, że spełnia ona następujące wymagania:

  • jest opisana w co najmniej dwóch utworach przez co najmniej dwóch autorów;
  • ww. utwory cechuje znakomita jakość, a PŚA spaja je więzami mocniejszymi niż jednozdaniowe napomknięcie o personie;
  • PŚA nie jest „awatarem” twórcy ani wspótwórcy.

Polityka tworzenia nowych agencji świata anomalii (pol. „AŚA”, ang. „AoI”)

Ocena konieczności oficjalnego rozpoznania AŚA jest zindywidualizowana; jeżeli interesuje cię stworzenie nowej AŚA, skontaktuj się z Administracją Witryny.

Polityka tworzenia nowych ekspozytur

Placówkę uznawać muszą co najmniej dwa utwory co najmniej dwóch autorów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License