Poradnik w sprawach tłumaczenia

Poradnik w sprawach tłumaczenia
znajomość obowiązkowa dla tłumaczy

Wstęp

Tłumaczenia stanowią nieodzowną część naszej Witryny, albowiem pozwalają nam na przedstawianie w rodzimym języku utworów z obcojęzycznych witryn o Autorytecie RPC.

Powiedzenie, że tłumaczenie jest sprawą łatwą, byłoby niedopuszczalnym uogólnieniem; należy mieć na względzie, iż stosowany w wielu utworach styl nauki — korzystający z rozbudowanej terminologii multidyscyplinarnej — wymaga tego, by tłumacz wiedział, jakimi źródłami uzupełniać swoje braki wiedzowe i jak podchodzić do problematycznych przekładów. Tłumaczenie nie jest sprawą łatwą, a niezwykle różnorodną; szczegółowe omówienie każdego możliwego problemu i znalezienie dla niego rozsądnego rozwiązania byłoby niemożliwe. Poradnik ten nie ma stanowić zamiennika dla doświadczenia; przeciwnie — został on stworzony z myślą o podstawowych zasadach i regułach, którymi kierujemy się podczas wszelkich tłumaczeń utworów RPC, po to, by gromadzenie doświadczenia przekładoznawczego było Ma on ułatwić proces.

Oczekiwania wobec tłumacza

Chcemy, by nasi tłumacze brali pod uwagę kilka rzeczy, które wyprowadziliśmy z własnych doświadczeń.

  • Znaj język polski: na nic świetna znajomość języka obcego, jeśli tłumacz nie umie w języku ojczystym skonstruować zdania poprawnego pod względem gramatycznym. Nie musisz być doskonałym redaktorem, niemniej przedstawienie redakcji jak najbardziej poprawnego utworu, który nie wymaga żadnych albo niemal żadnych zmian językowo-stylistycznych, jest wizytówką fachowego tłumacza, który zasługuje na szacunek za swój zawsze cenny wkład.
  • Nieustannie się samodoskonal w zakresie znajomości języka obcego: na nic ogromny zasób słownictwa, jeśli tłumacz nie jest gotów do korzystania ze słownika ani innych pomocy tłumaczeniowych — angielski korpus językowy zwiększa się z dnia na dzień.
  • Wiedz, że twoje tłumaczenie zostanie skontrolowane: na nic wspaniały przekład, jeśli tłumacz uważa, iż praca nad jakością kończy się wraz z ogłoszeniem publikacji tłumaczenia; niemal zawsze można coś udoskonalić.
  • Przestrzegaj naszych standardów (także licencyjnych): na nic wybitny tłumacz, jeśli nie jest gotów współpracować.

Kontrola jakości tłumaczenia

Każde nowo opublikowane tłumaczenie zostanie skontrolowane pod względem językowo-stylistycznym i w razie konieczności odpowiednio zredagowane przez wyznaczonego członka Administracji. Kontrola jakości tłumaczenia jest naszym sposobem na ostateczne upewnienie się, że nasi czytelnicy będą mogli cieszyć się jak najwyższą jakością przekładu.

W ramach kontroli jakości tłumaczenie zostaje zawsze oznaczone właściwymi tagami. Prosimy nie cofać zmian naniesionych w czasie kontroli jakości, czyli edycji oznaczonych jako „kontrola jakości”. Niemniej jak najbardziej można, a wręcz trzeba zwrócić uwagę, jeśli pomimo przeprowadzonej kontroli coś w utworze nie gra bądź brzmi nienaturalnie lub jakiś inny problem daje się we znaki przy czytaniu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License