Zagrożenia

Zagrożenia

Anomalie, które Autorytet klasyfikuje jako obiekty RPC, są równie rożnorodne, jak sam świat, i dlatego mogą stwarzać one zagrożenia o różnej naturze. Artykuł ten prezentuje listę i objaśnienia najczęściej stosowanych przez Autorytet oznaczeń zagrożeń stwarzanych przez znane mu anomalie. Niektóre z wymienionych zagrożeń wskazują cechy co do zasady nieszkodliwe w klasycznym rozumieniu, aczkolwiek należy je rozumieć przez pryzmat tego, czego dotyczą, czyli zjawiska anomalnego, uznawanego za fenomen z samej swojej natury niebezpieczny, choćby tylko dla koherencji naszej rzeczywistości.

h-aggression.png
Zagrożenie agresją (aggression hazard): anomalia zachowuje się agresywnie wobec poszczególnych osób, grup ludzi albo wszystkich ludzi.
h-ballistic.png
Zagrożenie balistyczne (ballistic hazard): anomalia może miotać pociski.
h-incorporeal.png
Zagrożenie bezcielesne (incorporeal hazard): anomalia nie istnieje w formie fizycznej.
h-ecological.png
Zagrożenie ekologiczne (ecological hazard): anomalia wywiera szkodliwy wpływ na elementy biosfery.
h-geological.png
Zagrożenie geologiczne (geological hazard): anomalia może wpływać na elementy budowy Ziemi.
h-grouped.png
Zagrożenie grupowe (grouped hazard): anomalia jest częścią grupy anomalii.
h-climatological.png
Zagrożenie klimatyczne (climatological hazard): anomalia może wpływać na zjawiska pogodowe.
h-mechanical.png
Zagrożenie mechaniczne (mechanical hazard): anomalia jest maszyną.
h-microscopic.png
Zagrożenie mikroskopijne (microscopic hazard): anomalia stwarza zagrożenie ze względu na swój mały rozmiar lub masę.
h-organic.png
Zagrożenie organiczne (organic hazard): anomalia jest organiczna.
h-extra-terrestrial.png
Zagrożenie pozaziemskie (extra-terrestrial hazard): anomalia znajduje się poza Ziemią albo spoza niej pochodzi.
h-psychotronic.png
Zagrożenie psychotroniczne (psychotronic hazard): anomalia wykazuje właściwości psychotroniczne, np. telekinezę, jasnowidztwo, telepatię czy pirokinezę.
h-regenerative.png
Zagrożenie regeneracyjne (regenerative hazard): anomalia wykazuje zdolność do regeneracji.
h-replicating.png
Zagrożenie replikacyjne (replicating hazard): anomalia może się powielać.
h-sapient.png
Zagrożenie rozumnością (sapient hazard): anomalia jest zdolna do złożonego myślenia.
h-animated.png
Zagrożenie ruchowe (animated hazard): anomalia wykazuje zdolność do swobodnego przemieszczania siebie. Oznaczenie to dotyczy wyłącznie anomalii nieożywionych.
h-sentient.png
Zagrożenie świadomością (sentient hazard): anomalia jest zdolna do odczuwania emocji pierwotnych i wykazuje świadomość otoczenia.
h-transmutation.png
Zagrożenie transmutacyjne (transmutation hazard): anomalia może zmieniać formę.
h-titanic.png
Zagrożenie tytaniczne (titanic hazard): anomalia stwarza zagrożenie ze względu na swój duży rozmiar lub masę.
h-aquatic.png
Zagrożenie wodne (aquatic hazard): anomalia związana jest z wodą.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License